Documents written by Albrecht Dürer (21 mai 1471 - 6 avril 1528) (9) | is about Albrecht Dürer (21 mai 1471 - 6 avril 1528) (0)

Anonyme italien et al. (Jan 3, 16)
Anonyme ombrien et al. (Jan 3, 4)
Anonyme et al.