Centrul de Studii Medievale

Collection description

Description
  • Centrul de Studii Medievale (CSM) a fost acreditat prin hotărîrea Biroului Senatului Universităţii din Bucureşti la 16 iulie 2006. Membrii săi sînt profesori, cercetători, doctoranzi și materanzi interesaţi in filologie, filosofie, istorie.Centrul de Studii Medievale s-a dezvoltat dintr-un nucleu iniţial format din tineri masteranzi ai facultaţilor de Filosofie, Istorie şi Limbi şi Literaturi Străine reuniţi în anul 2002 în cadrul seminarului cu tema Gîndirea medievală condus de Prof. Dr. Ioan Pînzaru. Dupa constituirea sa oficială, CSM a publicat mai multe volume colective şi a desfăşurat mai multe programe de cercetare interdisciplinară finalizate prin colocvii, congrese internaționale şi volume. Centrul găzduiește conferințe individuale susținute de mebrii săi sau de invitați de prestigiu.Din anul universitar 2008-2009 a elaborat un program de studii masterale, asigurat în colaborare de Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine şi Facultatea de Istorie.
Identifier

10670/2.i6na7c

Organization

OpenEdition

No document