L’assalt a la terra qüestions sobre l’abast de la colonització feudal al regne de València (1233-1304)

Abstract 0

Les campanyes militars dirigides a la conquesta de Buryâna (1233) i, sobretot, la madîna Balansiya (1238) assoliren els seus objectius en terminis acceptablement breus. L’èxit d’aquestes accions i la presència inquietant dels cavalls armats de la host de Jaume I va moure a sotmetre’s formalment al “tirà de Barcelona” moites aljames rurals que tractaven d’evitar la sort dels vençuts en combat, o simplement el saqueig de les alqueries. Molt poc de temps després, la rendicio d’al-Jazîra (1242) i...

document thumbnail

From the same authors

On the same subjects

Within the same disciplines

Export in