De erkenning van de slachtoffers binnen de internationale strafrechtspraak: tussen symbolische herstelbetalingen en belangrijke rituele invloeden

Metadatas

Date

May 25, 2022

type
Language
Identifier
Relations

This document is linked to :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2031-4183

This document is linked to :
info:eu-repo/semantics/reference/issn/2506-6390

Organization

OpenEdition

Licenses

All rights reserved , info:eu-repo/semantics/openAccess


Cite this document

Marie-Laurence Hébert-Dolbec, « De erkenning van de slachtoffers binnen de internationale strafrechtspraak: tussen symbolische herstelbetalingen en belangrijke rituele invloeden », Témoigner. Entre histoire et mémoire, ID : 10.4000/temoigner.8649


Metrics


Share / Export

Abstract Nl Fr

Door de aanname van het Statuut van Rome in 1998 kregen de slachtoffers een formeel statuut binnen het internationale strafrecht en werden ze erkend als partij bij het proces. Ze kregen meer bepaald het recht op herstel. Toch blijkt deze erkenning in eerste instantie symbolisch, ook al heeft ze bijgedragen tot een fundamentele wijziging van het ritueel binnen de internationale rechtspraak

C’est avec l’adoption du Statut de Rome en 1998 que les victimes furent reconnues par le droit international pénal comme titulaires formelles de droits à la participation et à la réparation, notamment. Cette reconnaissance s’avère toutefois essentiellement symbolique même si elle a fondamentalement modifié le rituel judiciaire international pénal.

document thumbnail

From the same authors

Export in