Wat is GARDEN ?

Metadatas

Date

March 12, 2012

Language
Identifier
Collection

GARDEN

Organization

OpenEdition


Cite this document

Danielle Caluwe, « Wat is GARDEN ? », GARDEN, ID : 10670/1.e5vec0


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Guide on Archives regarding Environmental History in Belgium, 18th-20th century Guide des Archives relatives à l’Histoire de l’Environnement en Belgique, 18e-20e siècle Gids van de Archieven met betrekking tot de Ecologische Geschiedenis in België, 18de –20ste eeuw Het onderzoeksthema van Garden is de geschiedenis van de ecologie, en in het bijzonder het heuristische onderzoek naar de archiefvormers en hun archieven in de openbare archiefinstellingen in België, als bron voor diepgaand en voor...

From the same authors

Similar documents