Nastanak i razvoj tiskarstva u Sisku na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća

Metadatas

Date

2017

type
Language
Identifiers
  • handle:  10670/1.xfu4re
  • Maraković, Zoran. (2017). Nastanak i razvoj tiskarstva u Sisku na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science > Chair of librarianship. [mentor Živković, Daniela].
Organization

University of Zagreb


Keywords

Librarianship

Cite this document

Zoran Maraković, « Nastanak i razvoj tiskarstva u Sisku na kraju 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća », Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository, ID : 10670/1.xfu4re


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Ovaj rad tako donosi pregled razvitka sisačkog nakladništva sa kraja 19. i u prvoj polovici 20. stoljeća i nudi objašnjenje kako i zašto su se pojedini obrtnici u Sisku počeli baviti tiskarstvom i nakladništvom. A ujedno može poslužiti i kao relevantan izvor podataka za društvene i političke odnosetoga vremena. Sisak je u navedenom razdoblju bio jedan od najrazvijenijih gradova u Hrvatskoj i sam razvoj tiskarstva bio je na neki način logičan slijed tog razvitka. Lokalni moćnici, gospodarski i politički, uvidjeli su da je tisak, odnosno pisana riječ, vrlo učinkovito sredstvo pomoću kojega svoju moć mogu dodatno osnažiti. Zbog toga su znatna financijska sredstva odlučili uložiti upravo u razvoj tiskarstva i nakladništva, a ne u neke druge već poznate i uhodane obrte.

document thumbnail

From the same authors

Export in