Wie is die teikengebruikers van eentalige aanleerderwoordeboeke?

Metadatas

Date

September 1, 2015

type
Language
Identifier
Organization

SciELO


Keywords

aanleerderwoordeboek aanlyn woordeboek artikelstruktuur dataverspreiding eentalige aanleerderwoordeboek gebruikersbehoeftes kultuurgebonde leksikale items laaistruktuur taalbeïnvloeding uitgebreide verpligte mikrostruktuur vals vriende

Cite this document

Rufus H. Gouws, « Wie is die teikengebruikers van eentalige aanleerderwoordeboeke? », Tydskrif vir Geesteswetenskappe, ID : 10670/1.xl9fwv


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Eentalige aanleerderwoordeboeke is gerig op gebruikers wat 'n vreemde taal aanleer. Die fokus is op hulle behoeftes met betrekking tot die vreemde taal. Die moedertaal van 'n uiteenlopende groep gebruikers word egter nie in aanmerking geneem nie. Hierdie artikel wys daarop dat eentalige aanleerderwoordeboeke aangepas moet word, sodat die verskillende moedertale van verskillende gebruikers 'n invloed op die keuse van aanduiders en die aard van die leksikografiese bewerking sal hê. Daar word daarop gewys dat 'n generiese eentalige aanleerderwoordeboek nie moedertaalsprekers van verskillende tale bevredigend kan help met betrekking tot byvoorbeeld vals vriende, kultuurgebonde leksikale items en met die impak van taalbeïnvloeding en taalversteuring nie. Voorstelle word gemaak vir 'n model waarvolgens sowel gedrukte as aanlyn eentalige aanleerderwoordeboeke 'n sterker gebruikersgerigtheid kan toon. Vir aanlyn woordeboeke word voorgestel dat een databasis geskep moet word waaraan verskillende variante artikels onttrek kan word.

From the same authors

Similar documents