Étienne Tassin

Metadatas

Author
Date

April 29, 2016

Language
Identifier
Collection

1. Noc Filozofie

Organization

OpenEditionCite this document

Clara Royer, « Étienne Tassin », 1. Noc Filozofie, ID : 10670/1.4myo1j


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Je politická sféra odsouzena k neúspěchu? To je klíčová otázka jedné z nejnovějších knih francouzského filozofa Étienna Tassina (Le maléfice de la vie à plusieurs – La politique est-elle vouée à l’échec?, 2012). Zabývá se dílem Hannah Arendt, o které napsal několik knih (mezi jinými Le trésor perdu. Hannah Arendt et l’intelligence de l’action politique, 1999). Étienne Tassin píše o tématu politického jednání a podrobuje tázání dnešní podoby kosmopolitismu a zkušenosti migrace (Un monde commun...

From the same authors

On the same subjects

Similar documents