Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu Public library as a local community centre in contemporary society Hr En

Metadatas

Date

2016

type
Language
Identifiers
  • handle:  10670/1.4pvip0
  • Sabolović-Krajina, Dijana. (2016). Public library as a local community centre in contemporary society. PhD Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Information Science. (Poslijediplomski doktorski studij informacijskih i komunikacijskih znanosti) [mentor Horvat, Aleksandra and Čaldarović, Ognjen].
Organization

University of Zagreb


Keywords

Librarianship

Cite this document

Dijana Sabolović-Krajina, « Public library as a local community centre in contemporary society », Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository, ID : 10670/1.4pvip0


Metrics


Share / Export

Abstract Hr En

Uloga narodnih (javnih, općih) knjižnica u lokalnim zajednicama reaktualizira se u kontekstu informacijskog društva i karakterističnih društvenih procesa na prijelazu iz 20. u 21. stoljeće – informatizacije i prožimanja svih aspekata života informacijskom tehnologijom, umreženosti i globalizacije. Pod utjecajem informacijsko-tehnološkog razvoja, ali i strukturnoorganizacijskih društvenih preobrazbi narodne knjižnice kao tradicionalne kulturno-baštinske ustanove i mjesta za posuđivanje knjiga uvode nove metode i strategije djelovanja i preuzimaju nove uloge u društvu kao informacijska, obrazovna, kulturna i multikulturna, multimedijska i komunikacijska središta svojih lokalnih zajednica s fokusom ne više na knjižnične zbirke nego na korisnike. Cilj je ovog doktorskog rada istražiti mogućnosti narodnih knjižnica u Hrvatskoj da slijede te suvremene pravce transformacije klasične uloge knjižnica u svijetu kako bi povećale svoju prepoznatljivost i učinkovitost u društvu.

The aim of doctoral thesis Public library as a local community centre in contemporary society is to explore the possibilities of public libraries in Croatia to follow modern trends in transforming their traditional role in society. Besides book loans and acting as cultural heritage institutions, modern public libraries are also the multi-functional information, educational, cultural, and communication centres of their local communities with a focus on users instead of book collections. In order to achieve this aim, the thesis is divided into two parts – the theoretical part and the empirical part.

From the same authors

Similar documents