Strategija u nuklearno doba : filozofija rata poslije Clausewitza

Metadatas

Date

2015

type
Language
Identifiers
  • handle:  10670/1.6puk30
  • Androić, Mišel. (2015). Strategija u nuklearno doba : filozofija rata poslije Clausewitza. Diploma Thesis. Filozofski fakultet u Zagrebu, Department of Philosophy. [mentor Čakardić, Ankica].
Organization

University of Zagreb


Keywords

Philosophy

Cite this document

Mišel Androić, « Strategija u nuklearno doba : filozofija rata poslije Clausewitza », Faculty of Humanities and Social Sciences Institutional Repository, ID : 10670/1.6puk30


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Ovaj rad je posvećen ekspoziciji pojma strategije i njene aplikacije na prirodu sukoba. Unutar ovog rada je u više navrata rečeno da cilj strategije (barem one kvalitetne) nije u sukobu, već u pobjedi koja zaobilazi ili marginalizira sukob, dakle, teza je da svaka primjena nasilja implicira poraz strategije. Bez obzira da li se radi o vojnoj, političkoj ili poslovnoj strategiji, ona je proces šireg i dubljeg razmatranja, temeljite analize i planiranja rješenja nekog problema. Uz detaljniju obradu Sunzija i Clausewitza ukazat ću na trajnu vrijednost i utjecaj klasične teorije na suvremenu stratešku misao. Tri pojave suvremenog doba (Nuklearno oružje, masovni mediji i Ujedinjene Nacije) su ipak promijenile naše poimanje strategije, vojna komponenta strategije je znatno marginalizirana i naglasak je stavljen na političke i moralne faktore. U nuklearno doba fokus strategije više ne može biti u uništenju neprijatelja već u kompromisu. Terorizam se, također, ne može riješiti primjenom vojne sile već uvlačenjem političke i moralne obzirnosti u strateške proračune.

From the same authors

Similar documents