Szerzetesek Jászberényben

Metadatas

Date

April 17, 2019

Language
Identifier
Organization

OpenEdition


Cite this document

Koltai András, « Szerzetesek Jászberényben », Szerzetesség a koraújkori Magyarországon, ID : 10670/1.bsxh6d


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Varga Kamill OFM Jászberény, 2019. A jászberényi születésű szerző azon elődeinek állított emléket, akik Jézus szavát követve a szerzetesi életet választották, és valami módon kötődnek Jászberény városához, vagy mert ott születtek, vagy mert ott élték le életük egy részét. Emléket akart állítani azoknak, akik bár gyarlók voltak, de megtették, ami tőlük tellett. „A mű lapjain a múlt szól hozzánk, de reméljük nem hiába. Hanem azzal a szándékkal, hogy mi is egyre jobb tanítványai legyünk Jézu...

From the same authors

Similar documents