SAT Centjara (1921-2021)

Metadatas

Author
Date

November 28, 2021

Discipline
Language
Identifier
Collection

Militrakonto

Organization

OpenEdition


Cite this document

Militrakonto, « SAT Centjara (1921-2021) », Militrakonto, ID : 10670/1.dmsmu7


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Okaze de la centjariĝo de SAT studtago organiziĝos en Parizo, ĉe EHESS, Campus Condorcet. La 17-an de decembro estos prezentitaj diversaj prelegoj pri la lingva demando ĉe la internacioj, pri aspektoj de la vivo de Lanti, pri la laborista movado antaŭ 1921 kaj pri la SAT-kongreso en 1926 en Leningrado. Krome estos prezentita la projekto pri cifereca muzeo de la vojaĝo de Lucien Péraire al Azio (1928-1931). Konkludos la tagon atestoj de nunaj SAT-aktivuloj kaj ĝenerala diskuto pri politika aga...

From the same authors

Similar documents

Within the same disciplines