Grensoverschrijdende migratie in kaart | Grenzüberschreitende Migration im Überblick

Metadatas

Author
Date

April 3, 2019

Language
Identifier
Collection

ADNG-WDNG

Organization

OpenEdition


Cite this document

fidbenelux, « Grensoverschrijdende migratie in kaart | Grenzüberschreitende Migration im Überblick », ADNG-WDNG, ID : 10670/1.ex9hpz


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Grensoverschrijdende migratie in kaart Migranten die de grens tussen Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland overtrokken, hebben veel sporen nagelaten in archieven en musea. De overgeleverde bronnen en hun vindplaatsen zijn nu systematisch beschreven in de nieuwe publicatie Migratiegeschiedenis in Noordwest-Duitsland en Noord-Nederland. Het boek met aanwijzingen voor grensoverschrijdend onderzoek wordt op zaterdag 6 april gepresenteerd. Het boek bundelt negen opstellen van Duitse en Ned...

From the same authors

Similar documents