Заемане и адаптация на нови думи в бреговския влашки диалект

Metadatas

Date

2019

Discipline
Language
Identifiers

Keywords

адаптация български език румънски език влашки диалект.


Cite this document

Vladislav Marinov, « Заемане и адаптация на нови думи в бреговския влашки диалект », Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société, ID : 10670/1.h62ztd


Metrics


Share / Export

Abstract Bg

В изследването се проследяват пътищата, по които влашкият диалект, използван в гр. Брегово (Видинско), попълва речниковия си фонд с нова лексика. Представят се и начините за адаптация на новозаетата лексика, като се анализират съществителни имена от областта на културата и комуникациите. Достига се до извода, че при адаптацията на новите думи билингвите използват утвърдени румънски (влашки) модели.

From the same authors

On the same subjects

Similar documents

Within the same disciplines