Mitteilungen des Referats für die Kulturgüter der Orden (MiRKO)

Metadatas

Date

March 17, 2016

Language
Identifier
Organization

OpenEdition


Cite this document

Koltai András, « Mitteilungen des Referats für die Kulturgüter der Orden (MiRKO) », Szerzetesség a koraújkori Magyarországon, ID : 10670/1.hg5pmc


Metrics


Share / Export

Abstract 0

1(2016)— http://mirko-online.at Az ausztriai szerzetesi közösségek kulturális gyűjteményi referatúrájának szakfolyóirata, amelyben elsősorban az általuk szervezett rendezvényeken elhangzott előadások szövege, illetve a rendtörténet és a kultúra területén dolgozó szerzetesek és gyűjteményi munkatársak tanulmányai jelennek meg. Szerkesztőség: Gerald Hirtner, Helga Penz, Irene Rabl, Maximilian Alexander Trofaier Elektronikus, open acces folyóirat, amely egyesével, külön-külön publikál tanulmányo...

From the same authors

Similar documents