Csaba Olay

Metadatas

Author
Date

April 24, 2016

Language
Identifier
Collection

1. Noc Filozofie

Organization

OpenEdition


Cite this document

Clara Royer, « Csaba Olay », 1. Noc Filozofie, ID : 10670/1.i546bi


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Csaba Olay se zaměřuje na evropskou filozofii 20. století. K tomuto tématu vydal společně s T. Ullmanem knihu Kontinentális filozófia a XX. században (2011). Je autorem textu o politickém existencialismu H. Arendt (Hannah Arendt politikai egzisztencializmusa, 2008), zajímá se o vztahy mezi svobodou, masovou kulturou a estetikou (například v knize z roku 2014 A művészettől a tömegkultúráig, s J. Weissem). S Jean-Claudem Gensem vydal kolektivní monografii ve francouzštině a angličtině o díle ka...

From the same authors

Similar documents