Násilí a politika - proč jsme pozvali Etienna Balibara?

Metadatas

Author
Date

June 11, 2016

Language
Identifier
Collection

1. Noc Filozofie

Organization

OpenEdition


Cite this document

Ondrej Svec, « Násilí a politika - proč jsme pozvali Etienna Balibara? », 1. Noc Filozofie, ID : 10670/1.jcnzk9


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Násilí a politika (Richard Cisler, spolek Praxis, FF UK) Étienne Balibar představuje jeden z nejvýraznějších hlasů současné post-marxistické politické filozofie, jenž výrazně zasahuje do řady debat o povaze moderní politiky a o výzvách, které  před nás staví globální kapitalismus. Od dob spolupráce s Louisem Althusserem na knize Číst Kapitál (1965) publikoval Balibar knihy o filozofických postavách jako je například Marx, Spinoza nebo Locke a řadu tematických prací, které se věnují otázkám de...

From the same authors

Similar documents