Distribució, difusió i venda de teixits procedents de França a les botigues catalanes (1650-1800)

Metadatas

Author
Date

September 1, 2020

Discipline
Language
Identifiers
Organization

OpenEdition


Keywords

marchandise commerce histoire Economics History HIS013000 HBJD

Similar subjects Es

Barcelona Barcelona

Cite this document

Lídia Torra, « Distribució, difusió i venda de teixits procedents de França a les botigues catalanes (1650-1800) », Presses universitaires du Midi, ID : 10.4000/books.pumi.36636


Metrics


Share / Export

Abstract 0

L’objectiu del treball és contribuir a l’estudi sobre els canvis i les permanències de l’oferta de teixits d’importació a les botigues del Principat al llarg de l’època moderna. En aquest marc temporal i temàtic ampli hem centrat l’article en l’anàlisi de la comercialització de gèneres tèxtils procedents de França, observant els aspectes següents. En primer lloc, les característiques més importants dels gèneres distribuïts i venuts als taulells de les botigues de Barcelona (tipus de teixit, fibra, textura, colors, preus...). A continuació, els factors que marcaven la competència (qualitats, preus...) entre els gèneres procedents de França, la resta de teixits d’importació i els gèneres de producció autòctona que es venien a les botigues de Barcelona al llarg del període esmentat. Per últim, observarem els canals de distribució dins el mercat barceloní i els diferents mecanismes de difusió dels teixits francesos arreu del Principat. Una mostra de vuit inventaris efectuats a importants botigues de teixits de Barcelona ens permetrà examinar aquests aspectes a la capital, i mitjançant l’anàlisi de nou inventaris de botigues ubicades en diverses poblacions del Principat, estudiarem els canals de distribució dels teixits d’importació de procedència francesa arreu del país.

From the same authors

On the same subjects

Similar documents

Within the same disciplines