A csodatévő tölgy őrzői

Metadatas

Date

February 18, 2019

Language
Identifier
Organization

OpenEdition


Cite this document

Koltai András, « A csodatévő tölgy őrzői », Szerzetesség a koraújkori Magyarországon, ID : 10670/1.m50hfw


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Trinitárius kéziratok a 18. századi Makkosmáriáról ford. és szerk. Bednárik János Budakeszi, 2018 (Budakeszi Helytörténeti Tanulmányok, 4). – 155 pp. A Budakeszi melletti búcsújáróhely, Makkosmária gondozását a terület birtokosai, Zichy Miklós és felesége, Berényi Erzsébet 1748-ban a sarutlan trinitárius rendre bízták. A szerzetesek rendházat és templomot építettek, fogadták a zarándokok tömegeit, és feljegyezték a csodás gyógyulásokat. Makkosmária virágkora volt ez, ami egészen a rend és...

From the same authors

Similar documents