Oratoren en Rederijkers. Discoursgebruik in publieke ruimtes in de vroegmoderne Nederlanden en Frankrijk (15e-16e eeuw)

Metadatas

Date

August 10, 2016

Language
Identifier
Organization

OpenEdition


Cite this document

Estelle Doudet, « Oratoren en Rederijkers. Discoursgebruik in publieke ruimtes in de vroegmoderne Nederlanden en Frankrijk (15e-16e eeuw) », Orateurs et rhétoriciens, ID : 10670/1.ty8lzs


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Nederlands In dit project worden de culturele producten en praktijken bestudeerd van groepen intellectuelen in Frankrijk en de Nederlanden in de vijftiende en zestiende eeuw, een tijd waarin innovatieve communicatiemiddelen, de drukpers en het toneel, zich ontwikkelden. Deze mediarevolutie en de bijbehorende technieken zijn uitvoerig bestudeerd door onderzoekers, maar er is veel minder aandacht geweest voor de personen die er gebruik van maakten om een nieuwe publieke ruimte te creëren. Zij b...

From the same authors

Similar documents