Britanya ve Kıta Avrupası’nda Alevi Diaspora Deneyimi - Dr. Cemal Salman

Metadatas

Author
Date

March 29, 2021

Language
Identifier
Collection

aMiMo

Organization

OpenEdition


Similar subjects Fr

Diaspora

Cite this document

aMiMo, « Britanya ve Kıta Avrupası’nda Alevi Diaspora Deneyimi - Dr. Cemal Salman », aMiMo, ID : 10670/1.vsrdvp


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Seminer tarihi: 28 Nisan Çarşamba, 18.00 Kayit icin: https://www.surveymonkey.com/r/5L56G5H Çalışma, Anadolu’da yüzyıllarca kapalı kaldıkları sosyomekansal düzenlerinden uzaklaşarak çeşitli nedenlerle yurt dışına göç etmiş Alevilerin, yarım yüzyılı bulan diaspora deneyimine odaklanıyor. Temelde dış göçün toplumsal hafıza, inanç ve kültür kimliğine etkisini Aleviler üzerinden görmeyi amaçlayan çalışmanın önemli çıktılarından biri de “homojen göçmen” algısına karşı argümanlarıdır. Bu anlamd...

From the same authors

On the same subjects

Similar documents