Նախորդ աշխատանքների համառոտ ակնարկ 

Metadatas

Date

March 16, 2021

Language
Identifier
Collection

Mission Caucase

Organization

OpenEdition


Cite this document

Bérengère Perello, « Նախորդ աշխատանքների համառոտ ակնարկ  », Mission Caucase, ID : 10670/1.w63tex


Metrics


Share / Export

Abstract 0

  Մոտ քսան տարուց ի վեր «Կովկաս» հնագիտական առաքելությունը գործում է ֆրանսիական արշավախմբերի` գլխավորապես CNRS-ի (Գիտական հետազոտության ազգային կենտրոն Ֆրանսիայում), և ՀՀ ԳԱԱ Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի հայկական արշավախմբերի համատեղ գործունեության շրջանակներում:                Սույն հնագիտական ծրագրի մեկնարկին (1997 թ.) հարավկովկասյան նախկին խորհրդային հանրապետությունների (Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան) նախապատմական մշակույթների մասին գիտելիքները շատ նախնական և թերի էին: Ուստի տվյալ ...

From the same authors

Similar documents

Within the same disciplines