Tussen droom en daad. De beperkte invloed van de centrale overheid op de rechtspraktijk in Antwerpen en Mechelen gedurende de 15de en 16de eeuw

Metadatas

Date

February 21, 2013

Language
Identifiers
Organization

OpenEdition


Keywords

justice pénale justice (histoire) droit romain History Law LAW006000 LNAC5

Cite this document

Maarten F. Van Dijck, « Tussen droom en daad. De beperkte invloed van de centrale overheid op de rechtspraktijk in Antwerpen en Mechelen gedurende de 15de en 16de eeuw », Presses universitaires de Louvain, ID : 10670/1.yhuddi


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Note portant sur l’auteur 1. Het gewicht van een historiografische erfenis Doorgaans wordt het vroegmoderne staatsvormingsproces verantwoordelijk geacht voor een aantal cruciale veranderingen in het strafrecht. De eminente Vlaamse strafrechtshistoricus Raoul Van Caenegem schreef bijvoorbeeld over de ontwikkeling van het centrale strafrecht vanaf de elfde eeuw: « de vorstelijke bestraffingswil, de groeiende intensiteit van de staatsvervolging aller misdrijven is de krachtige motor geweest, de ...

From the same authors

Similar documents