Toplumsal cinsiyetin yerinden edilmesi ve yeniden inşası: Türkiye'de yaşayan Suriyeli kadınlar - Didem Danış, İlhan Zeynep Karakılıç ve Lülüfer Körükmez - 24 Aralık Perşembe, saat 18.00

Metadatas

Author
Date

November 30, 2020

Language
Identifier
Collection

aMiMo

Organization

OpenEdition


Cite this document

aMiMo, « Toplumsal cinsiyetin yerinden edilmesi ve yeniden inşası: Türkiye'de yaşayan Suriyeli kadınlar - Didem Danış, İlhan Zeynep Karakılıç ve Lülüfer Körükmez - 24 Aralık Perşembe, saat 18.00 », aMiMo, ID : 10670/1.z64x75


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Kayıt için: https://tr.surveymonkey.com/r/SV67YKH 24 Aralık Perşembe, saat 18.00 Göç Araştırmaları Derneği (GAR) üyeleri sosyolog Dr. Didem Danış, Dr. İlhan Zeynep Karakılıç ve Dr. Lülüfer Körükmez, bu seminerde zorunlu göç ve yeniden yerleşme sürecinde Suriyeli kadınların toplumsal cinsiyet norm ve ilişkilerinde yaşanan dönüşümü, özellikle de ev dışında ücretli çalışma durumunda yaşanan toplumsal cinsiyet ilişkilerine dair müzakereleri tartışacaklar. Bu konuşma, üçlü tarafından Mayıs ...

From the same authors

Similar documents