Vylepšování/ Enhancement/ Augmentation

Metadatas

Author
Date

June 6, 2016

Language
Identifier
Collection

1. Noc Filozofie

Organization

OpenEditionCite this document

okenkova, « Vylepšování/ Enhancement/ Augmentation », 1. Noc Filozofie, ID : 10670/1.zo437e


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Krátká předehra k diskusi "Je třeba vylepšovat člověka?" z pera Tomáše Hříbka (Filosofický ústav AV ČR) V posledních letech se stále více filozofů zabývá souborem otázek, jež plynou z nových možností biomedicíny a techniky. Dosud jsme dokázali více méně léčit lidi, jejichž přirozené schopnosti nějak narušila nebo omezila nemoc nebo postižení. Ale zdá se, že přichází doba, kdy budeme moci lidi nejen léčit, tj. obnovit přirozený výkon jejich schopností, případně umožnit jim činnosti, kterých ne...

From the same authors

On the same subjects

Similar documents