00638

Abstract 0

DE SVBLIMI PR1NC. DISPENS. IVRE S. II. CAP. H. 573 etiam funt compofita et morales. Inter has fupra CONCILIA re- les, querfum tulimus et CONSISTORIA. Quod vero etiam concilia et confi- confifloria et ftoria difpenfationibus materiam praebere poffint, facile intelli- cffictlia fipe- gitur, fiquidem illa vt collegia confideremus, principi fubordi- nata, et ab huius arbitrio cum omni iurisdidiöne fua dependen- tia. Vtut ergo confifloria ordinarie hunc in finem eredafint, Vt negotia et cauflàe facra**: per ipfa iudicentur, adeo tamen impe- rans ad illa alligatus non eft, vt huic potius integrum liberum- que maneat, fi forte vnam alteramue cauflàm cognitioni confi- flork fubducere, eamque confilio aut collegio fuperiori, vel et œquak, diuerfo tamen, quin etiam vni faltim alteriue ex confi- flork membris committere velit iudicandam. Parker de CON- CILIIS, quae vel vniuerfialia vel nationalia, vel PROVINCI ALIA eflè foient, quibusque etiam fynodos facras comprehendimus, certum eft, horum canones et fandiones, vti a principis con- firmatione omne robur habent, ita et a principe iterum diflblui, faltim vni alteriue e) circa illas difpenfàri poflè, intrépide rur- fus afîîrmamus. §. IX. Eadem ratio difpenfandi circa RES et BONA eccle- jj Qna ref fiae obtinet; neque enim in res et bona minor principum, quam et bona cede in perfonas fid er as, poteftas ftatuenda eft. Per RES vero prx-fi

On the same subjects

Similar documents