Αναπαραγωγική Υγεία: Ηθικός Σχολιασμός Περιπτωσιολογικών Μελετών

Metadatas

Date

August 17, 2022

Identifiers
Organization

EKT ePublishing


Cite this document

Μαρία; Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Χωριανοπούλου et al., « Αναπαραγωγική Υγεία: Ηθικός Σχολιασμός Περιπτωσιολογικών Μελετών », Open Book Press, ID : 10.12681/aprlp.81.69


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Οι τίτλοι που περιλαμβάνονται στην σειρά Εγχειρίδια Βιοηθικής της UNESCO μεταφράζονται με έγγραφη άδεια του Κτήτορα της Intenational Chair in Bioethics (ICB), Καθηγητή Amnon Carmi, προς το Ελληνικό Κλιμάκιο της International Chair in Bioethics (ICB), το οποίο έχει ιδρυθεί και λειτουργεί στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, και προς το Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι πρωτότυποι τίτλοι αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των συγγραφέων και της International Chair in Bioethics (ICB), και διατίθενται ελεύθερα από τον ιστότοπό της). Οι μεταφράσεις αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία των μεταφραστών, του Ελληνικού Κλιμακίου της International Chair in Bioethics και του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένης Φιλοσοφίας του Τμήματος Φιλοσοφίας του ΕΚΠΑ, και η διάθεσή τους υπόκειται στις προβλέψεις που διέπουν την άδεια χρήσης Creative Commons (CC) BY.

document thumbnail

From the same authors

Export in