Listy Witolda Gombrowicza do Leo Lipskiego

Metadatas

Author
Date

July 13, 2021

type
Language
Identifier
Organization

OpenEdition

Licenses

All rights reserved , info:eu-repo/semantics/openAccess


Keywords

Gombrowicz (Witold) Lipski (Leo) Buber (Martin) przekład Ślubu Gombrowicz (Witold) Lipski (Leo) Buber (Martin) translation of Ślub [The Marriage]

Cite this document

Piotr Sadzik, « Listy Witolda Gombrowicza do Leo Lipskiego », Teksty Drugie, ID : 10670/1.cz2093


Metrics


Share / Export

Abstract Pl En

Listowny dialog Witolda Gombrowicza i Leo Lipskiego należy do tych epizodów historii polskiej literatury, które przeszły niemal niezauważone. Pretekstem nawiązania korespondencji była tu „sprawa Bubera”, pomysł Gombrowicza, by za pośrednictwem Lipskiego skontaktować się z autorem Ja i Ty. Na prezentowany materiał składają się pochodzące z archiwum Instytutu Literackiego „Kultura” nieznane dotąd listy Gombrowicza do Lipskiego, a także sporządzona przez autora Piotrusia notatka wyjaśniająca szczegóły tej relacji. Zrekonstruowaniu kontekstu korespondencji służą także inne materiały, które nie były dotychczas obiektem badań: przechowywana w podparyskim Maisons-Laffitte korespondencja Lipskiego z Jerzym Giedroyciem, a także zasoby toruńskiego Archiwum Emigracji.

The epistolary dialogue between Witold Gombrowicz and Leo Lipski is an overlooked episode in the history of Polish literature. Their correspondence began with the “Buber case,” i.e. Gombrowicz’s idea that Lipski should put him in touch with Martin Buber. The material presented here consists of hitherto unknown letters by Gombrowicz to Lipski, archived at the Kultura Literary Institute in the Parisian suburb Maisons-Laffitte, as well as a note in which Lipski details their relationship. To reconstruct the context of this correspondence Sadzik has also drawn on other previously unexamined materials, such as Lipski’s correspondence with Jerzy Giedroyc (also at the Kultura archive) as well as the collection of the Archives of Polish Emigration in Toruń.

document thumbnail

From the same authors

Export in