Die kerk en geregtigheid in die Matteusevangelie

Metadatas

Author
Date

January 1, 2009

type
Language
Identifier
Organization

SciELO


Cite this document

F.P. Viljoen, « Die kerk en geregtigheid in die Matteusevangelie », In die Skriflig, ID : 10670/1.wacvhr


Metrics


Share / Export

Abstract 0

In sy akademiese en kerklike werk het prof. A. le R. du Plooy deurgaans daarop aangedring dat kerkreg beoefen moet word op so 'n manier dat die kerk intensief en ekstensief opgebou word. As huldeblyk aan hierdie gerespekteerde kollega ondersoek ek die onderrig van die Matteusevangelie (dikwels die ekklesiastiese Evangelie genoem) oor die aard en funksie van die kerk en hoe geregtigheid moet geskied. Ek toon aan hoedat Du Plooy se benadering tot kerkreg by die eerste Evangelie se onderrig van kerk en geregtigheid aansluit. Ek voer aan dat 'n beter begrip vir Matteus se onderrig die kerk in haar uitoefening van reg sal verryk.

document thumbnail

From the same authors

Export in