Politie

Metadatas

Date

2017

Language
Identifiers

Cite this document

Jonas Campion et al., « Politie », Hyper Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société, ID : 10670/1.pwx0u9


Metrics


Share / Export

Abstract En

Dit boek belicht de vele aspecten van ons gerechtelijk systeem, aar beperkt zich niet tot haat klassieke strafrechtelijke dimensie. Het vertelt het verhaal van justitie en richt zich darmee tot iedereen. We zijn alemaal betrokken bij de wereld van justitie, hetzij als toeschouwer, hetzij als actor.

From the same authors

Similar documents