Promotie Barbara Beckers over Herinneringsculturen van de Tweede Wereldoorlog

Metadatas

Author
Date

February 13, 2019

Language
Identifier
Collection

ADNG-WDNG

Organization

OpenEdition


Cite this document

fidbenelux, « Promotie Barbara Beckers over Herinneringsculturen van de Tweede Wereldoorlog », ADNG-WDNG, ID : 10670/1.x0kiyk


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Onze collega Barbara Beckers zal aanstaande donderdag om 14.00 uur in de aula van de Universiteit Maastricht haar proefschrift met de titel “De oorlog, de grens en de herinnering. Herinneringsculturen van de Tweede Wereldoorlog in Roermond en omstreken” verdedigen. Wij wensen haar veel succes! Zie verder: http://fasos.maastrichtuniversity.nl/weekly/phd-defence-barbara-beckers-on-14-february

From the same authors

Similar documents