Ἰωάνης Ἠ. Καρνεζης. Σολώνειοι ἐπιτροπικαὶ διατάξεις κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν ἀττικῶν ῥητόρων καὶ τὸ Συγγκλητικὸν δόγμα (Digesta 23. 2. 59)

Metadatas

Date

1979

Discipline
type
Language
Identifier
Collection

Persée

Organization

MESR

License

Copyright PERSEE 2003-2023. Works reproduced on the PERSEE website are protected by the general rules of the Code of Intellectual Property. For strictly private, scientific or teaching purposes excluding all commercial use, reproduction and communication to the public of this document is permitted on condition that its origin and copyright are clearly mentionned.Cite this document

Louis R. F. Germain, « Ἰωάνης Ἠ. Καρνεζης. Σολώνειοι ἐπιτροπικαὶ διατάξεις κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν ἀττικῶν ῥητόρων καὶ τὸ Συγγκλητικὸν δόγμα (Digesta 23. 2. 59) », L'Antiquité Classique, ID : 10670/1.2wsuh0


Metrics


Share / Export

Abstract 0

Germain Louis R. F. Ἰωάνης Ἠ. Καρνεζης. Σολώνειοι ἐπιτροπικαὶ διατάξεις κατὰ τὴν ἐποχὴν τῶν ἀττικῶν ῥητόρων καὶ τὸ Συγγκλητικὸν δόγμα (Digesta 23. 2. 59). In: L'antiquité classique, Tome 48, fasc. 1, 1979. pp. 397-399.

document thumbnail

From the same authors

On the same subjects

Within the same disciplines

Export in