Les TIC enmig de les relacions: tractament de la distància i la proximitat en les famílies transnacionals

Metadatas

Date

2011

Discipline
type
Language
Identifiers
Source

Digithum

Relations

This document is linked to :
http://www.redalyc.org/revista.oa

License

Digithum
Cite this document

Graciela de la Fuente, « Les TIC enmig de les relacions: tractament de la distància i la proximitat en les famílies transnacionals », Digithum, ID : 10670/1.q9blnc


Metrics


Share / Export

Abstract 0

"Les actuals experiències migratòries es desenvolupen en un món globalitzat, on la comunicació familiar transnacional a través de l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) és una pràctica cada vegada més estesa.Amb l'objectiu d'estudiar les experiències de la distància en aquests processos, vam basar-nos en quaranta dones bolivianes immigrants a Barcelona, que vam entrevistar en profunditat i amb les quals vam organitzar grups de discussió.Aquest breu article descriptiu reflecteix alguns resultats d'aquesta investigació qualitativa. Els resultats indiquen, primer, que les TIC s'identifiquen com l'únic mitjà que permet sostenir relacions i mantenir rols familiars en la distància. Mitjançant aquestes tecnologies circulen emocions i decisions que travessen fronteres. Segon, per a aquestes dones l'ús d'aquestes tecnologies fa complexes les sensacions de proximitat i de llunyania respecte als seus familiars que no han immigrat, en evidenciar les seves presències i absències en la dinàmica familiar, la qual cosa incideix en les seves experiències de la distància.Paraules clau comunicació familiar, experiència de la distància, TIC, família transnacional, immigració, Bolívia"

document thumbnail

From the same authors

On the same subjects

Within the same disciplines

Export in